Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

thegirlwiththedarkside
02:26
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viastrzepy strzepy

November 03 2019

thegirlwiththedarkside
20:32
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viadoubleespresso doubleespresso

October 31 2019

thegirlwiththedarkside
13:00
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

October 29 2019

thegirlwiththedarkside
22:19
polubiłam Cię za bardzo i troszkę mnie to przeraża, że znów mnie to zgubi
— hyphaeoflove
thegirlwiththedarkside
21:45
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit viaseeyousoon seeyousoon
thegirlwiththedarkside
16:58
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaallay allay

October 25 2019

thegirlwiththedarkside
14:43
zajebisty z ciebie aktor..
— spoko, nie przejmuje się. przyzwyczaiłam się, że dłużej nikt przy mnie nie zagości
thegirlwiththedarkside
14:42

Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.

— Francis Scott Fitzgerald
thegirlwiththedarkside
14:39
i nigdy nie bedziemy bo masz spierdolony charakter i podejscie do mnie
— Twoje slowa piekne:))BORDERLINE.'kochaj mnie, weź się jeb'
14:38
7707 7b9a 500
thegirlwiththedarkside
14:34
4756 c2c7
thegirlwiththedarkside
14:33
thegirlwiththedarkside
14:32
thegirlwiththedarkside
14:31
4841 c5e9 500
thegirlwiththedarkside
14:30
thegirlwiththedarkside
11:59
thegirlwiththedarkside
11:57
8408 f67e 500
Reposted fromLotte Lotte viajakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada
thegirlwiththedarkside
11:55
4756 c2c7
thegirlwiththedarkside
11:55
11:54
6601 e11a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl